Menu

Skontaktuj się z nami

Pegazus Investment sp. z o.o.

 

info@pegazusinvestment.com

 

Biuro: +48 12 397 12 27

KRS: 0000778751
NIP: 6762563845
REGON: 382912920

alt

Polityka prywatności

W branży deweloperskiej ważne są nie tylko umiejętności techniczne, ale także umiejętności zarządzania projektami, znajomość rynku nieruchomości oraz umiejętności sprzedażowe.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje o prawach do prywatności i o tym, jak prawo chroni Użytkownika. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia i ulepszenia Usługi. Korzystając z Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 • Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.
 • Spółka (zwana w niniejszej Umowie „Spółką”, „My”, „Nas” lub „Naszą”) oznacza Pegazus Investment, Ul. Lipińskiego 3a, 30-349 Kraków.
 • Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub jakimkolwiek innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania tej strony wśród wielu zastosowań.
 • Kraj odnosi się do: Polska
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane Osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Usługa odnosi się do Serwisu.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomagania Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi.
 • Dane użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie).
 • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, w zależności od sytuacji.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika, rodzaje gromadzonych danych, dane osobowe

Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail.
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Dane użytkowe

Dane użytkowe

Dane Użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowe mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego używanego przez użytkownika, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, rodzaj przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika podczas odwiedzania naszego Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym serwisie i przechowywać pewne informacje. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

 • Cookies lub Cookies przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. Jeżeli użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może korzystać z plików cookie.
 • Sygnały nawigacyjne. Niektóre sekcje Serwisu i wiadomości e-mail mogą zawierać niewielkie pliki elektroniczne znane jako pliki web beacon (określane również jako clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs), które umożliwiają Firmie na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail oraz inne powiązane statystyki internetowe (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji oraz weryfikację integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „Trwałe” lub „Sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy użytkownik nie ma dostępu do Internetu, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Wykorzystujemy zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne: Cookies Sesyjne Administrowane przez: Nas, Przeznaczenie: Te pliki Cookies są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej oraz umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików Cookies nie można świadczyć usług, o które prosili Państwo, a my używamy tych plików Cookies wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.
  Polityka Cookies / Powiadomienie o akceptacji CookiesTyp: Persistent CookiesAdministrowane przez: NasPrzeznaczenie: Te Cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookies na stronie internetowej.
 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością: Administrowane trwałe pliki cookies przez: Nas, Przeznaczenie: Te Cookies pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z witryny.
 • Niezbędne Cookies: Cookies Sesyjne Administrowane przez: Nas, Przeznaczenie: Te pliki Cookies są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Strony internetowej oraz umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików Cookies nie można świadczyć usług, o które prosili Państwo, a my używamy tych plików Cookies wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.
 • Polityka Cookies / Powiadomienie o akceptacji Cookies: Persistent Cookies Administrowane przez: Nas, Przeznaczenie: Te Cookies identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookies na stronie internetowej.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z niej.
 • Do zarządzania Kontem Użytkownika: do zarządzania rejestracją Użytkownika jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, przestrzeganie i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez użytkownika lub innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby skontaktować się z Państwem: Aby kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby dostarczyć Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.
 • Aby zarządzać żądaniami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi żądaniami skierowanymi do nas.
 • W celu przeniesienia działalności: Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przekazania części lub całości naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane osobowe posiadane przez Nas na temat użytkowników naszych Usług są wśród przekazywanych aktywów.
 • Dla innych celów: Możemy wykorzystywać dane Użytkownika w innych celach, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń Użytkownika.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z Dostawcami Usług: Możemy udostępniać Państwa dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Państwem.
 • W celu przeniesienia działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać Państwa dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji dotyczących jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów Firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części Naszej działalności przez inną firmę.
 • Z oddziałami: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym oddziałom, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych oddziałów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy kontrolowane przez nas lub znajdujące się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać dane użytkownika Naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: kiedy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Państwa zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie danych osobowych użytkownika

Firma będzie przechowywać Dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jest zobowiązana do zachowania danych użytkownika w celu spełnienia obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności usługi lub gdy firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane do – i utrzymywane na komputerach znajdujących się poza granicami Państwa stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Państwa jurysdykcji.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji stanowi Państwa zgodę na taki transfer.

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazywanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Usuwanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo do usunięcia lub zażądania od nas pomocy w usunięciu danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat.

Nasza usługa może umożliwiać użytkownikowi usunięcie pewnych informacji o nim z poziomu usługi.

Użytkownik może aktualizować, zmieniać lub usuwać swoje informacje w dowolnym momencie, logując się na swoje Konto, jeśli je posiada, i odwiedzając sekcję ustawień konta, która umożliwia zarządzanie danymi osobowymi. Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu, poprawienia lub usunięcia wszelkich danych osobowych, które zostały mu przekazane.

Należy jednak pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje, gdy mamy obowiązek prawny lub podstawę prawną, aby to zrobić.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane. Firma poinformuje o tym, zanim dane osobowe zostaną przeniesione i zaczną podlegać innym zasadom ochrony prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach firma może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Spełnić obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia związane z Usługą
 • Ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Usługi lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i wie, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych użytkownika, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link strony trzeciej, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy Państwa o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Poinformujemy użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu umieszczenia ich na tej stronie.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:

Poprzez e-mail: info@pegazusinvestment.com
Poprzez numer telefonu: +48 12 397 12 27